Werkwijze

De ondersteuning door Arits Consulting biedt voor u de volgende voordelen:

  • De opdracht wordt omschreven in een project, d.w.z. dat de opdrachtgever en Arits Consulting het volgende overeenkomen: de verwachte resultaten van de projectopdracht, op welke wijze de opdracht gebeurt, binnen welk tijdsbestek en tegen welke prijs.
  • Arits Consulting biedt assistentie en brengt nieuwe kennis binnen in het bedrijf. Deze kennis wordt vervolgens geïmplementeerd in de reguliere bedrijfsvoering.
  • Centraal staat het begrip “partnerschap”: de opdracht wordt op een interactieve wijze uitgevoerd. Dit wil zeggen dat directie en management tijdens de projectuitvoering mede-eigenaar zijn van de te maken keuzes en de uitvoering van de acties.