Realisaties en activiteiten

Uitzetten van strategische beleidslijnen

Tijdens interactieve sessies met aandeelhouders, directie en management wordt de toekomststrategie voor de volgende jaren uitgetekend: SWOT-analyses, opstellen en validering van de missie en visie, vastleggen van de strategische prioriteiten. Deze brainstormsessies vinden doorgaans op locatie plaats in een meerdere workshops.

Bedrijfsadviseur en organisatie architect

Meerdere bedrijven doen na deze strategiesessies verder beroep op de kennis en ervaring in de vorm van lid van de adviesraad of als tijdelijk en onafhankelijk deelnemer aan de samenkomsten van het directiecomité of managementteam.

Boordtabel als rapporteringstool

Het opstellen en implementeren van een boordtabel of bedrijfsdashboard is een cruciale managementtool in het monitoren van de bedrijfsactiviteiten. Deze boordtabel met informatie over financiën, klanten, interne processen en medewerkers is dé basistool voor de maandelijkse samenkomsten van het directie- of managementteam. Elke KPI (Key Performance Indicator) die in deze boordtabel aan bod komt heeft een verantwoordelijke eigenaar.

Organisatiestructuur

Doorgaans gaat de implementatie van de boordtabel als management rapportage tool gepaard met het opzetten van een transparante organisatiestructuur met duidelijke rapportagelijnen en met heldere rollen en verantwoordelijkheden voor directie en middenmanagement. Functiebeschrijvingen worden daarbij gekoppeld aan de KPI’s uit de boordtabel en zijn de basis voor het beoordelen en belonen van medewerkers. Daarbij is het opzetten van een transparant loongebouw een belangrijk hulpmiddel: de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor de diverse functiegroepen zijn hierin beschreven.