Management Rapportering

Waarom is Management Rapportering zo belangrijk?
Er zijn drie goede redenen om een degelijke Management Rapportering te ontwikkelen en te gebruiken in de bedrijfsvoering van alledag.

Allereerst is Management Rapportering een strategisch management systeem. De basis voor alle metingen is de missie, de visie en de strategie van het bedrijf. Of m.a.w. iedereen marcheert in dezelfde richting. Ook laat dit instrument toe om de strategische bedrijfsplanning te integreren in het jaarlijks budgetteringsproces voor alle vestigingen en afdelingen.

Een andere reden is dat Management Rapportering een meetsysteem is. Zo is het bedrijf op een proactieve wijze bezig met de realisatie van zijn doelstellingen: de indicatoren zijn gericht op resultaten en zetten aan tot acties.

Tot slot is Management Rapportering een communicatiesysteem. De managers hebben zich geëngageerd om de vooropgestelde doelstellingen te behalen en periodiek zien ze hoe de zaken ervoor staan. Dit stimuleert tot verbeteracties en omdat alles makkelijk leesbaar en begrijpbaar is laat het hen toe hierover te communiceren met hun medewerkers.

Het instrument heeft zijn wortels in drie verschillende managementtheorieën:

  • Het EFQM-model; d.i. de European Foundation for Quality Management.
  • De Balanced Scorecard van Robert Kaplan & David Norton.
  • De P-D-C-A cyclus; d.i. de Plan-Do-Check-Act cyclus van William Deming.

Samenvattend:

  • De tool laat de gezondheid van het bedrijf en zijn divisies zien.
  • De managers zijn (beter) in staat om hun divisie te (be)sturen.
  • De bedrijfsstrategie wordt permanent geactualiseerd.
  • De jaarlijkse budgetten zijn in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen.
  • Er wordt niet alleen gemeten, maar ook gecommuniceerd en gemanaged.

 

Kortom, meten is weten. Want over hetgeen niet wordt gemeten wordt niet gepraat en de dingen waarover men zwijgt, die bestaan niet.