Interim Management van semi-publieke organisaties

Regelmatig zijn bedrijven en organisaties vragende partij om hun organisatiestructuur niet alleen te screenen maar ook om structurele veranderingen door te voeren. Dergelijke reorganisaties hebben de meeste kans op slagen als ze geleid worden door een onafhankelijke derde die geen persoonlijk belang heeft in de operationele werking van de opdrachtgever.

Met een duidelijke opdracht gaat de interim manager aan de slag. Hij zorgt voor de noodzakelijke continuïteit in de werking en doet op basis van een grondige analyse voorstellen voor de reorganisatie. Dit gebeurt -op basis van individuele gesprekken met bestuurders en medewerkers. Tijdens de periode van het interim management ervaart de externe bedrijfsadviseur ook de sterktes en zwaktes van de organisatie, dit zowel op het vlak van de individuele medewerkers als op het vlak van de organisatiestructuur zelf.

De periode van interim management loopt doorgaans over meerdere maanden. Dit kan deeltijds of voltijds zijn. Het resultaat moet zijn: duidelijkheid over de organisatiestructuur, over de rapportagelijnen en over de toekomstige invulling van de diverse rollen. Daar waar nodig zijn er ook persoonlijke ontwikkelingsplannen voor individuele medewerkers.

Indien gewenst maakt de zoektocht naar een manager / directeur eveneens deel uit van de opdracht. Een vlotte overgang naar de nieuwe setting is immers van groot belang voor de continuïteit in de werking.