Innovatie en projectontwikkeling

Bedrijven zijn steeds meer bezig met innovatie en met nieuwe opportuniteiten. Aan elk nieuw initiatief hoort een grondige screening vooraf te gaan, een soort ondernemingsplan waarin op een gestandaardiseerde wijze een aantal vaste kernelementen terugkomen.

In de eerste plaats is er de missie en de visie van het project In de missie gaat de aandacht naar het bestaansrecht van het project terwijl de visie een beeld schetst van het project over drie tot vijf jaar. De eerste vraag is een existentiële vraag, de tweede geeft antwoord op de doelstellingen die op middellange termijn moeten gehaald worden.

Om deze middellange termijn doelstellingen te halen is het noodzakelijk om een duidelijke strategie te definiëren. Dit is de wijze waarop de vooropgestelde doelstellingen gaan gerealiseerd worden. Daarbij moet eveneens duidelijk zijn welke de troeven of kritische succesfactoren zijn, of het antwoord op de vraag hoe het project zich zal onderscheiden van soortgelijke projecten in de directe omgeving. Eens de toegevoegde waarde aangetoond worden een aantal SMART-doelstellingen geformuleerd. De management rapportering is de tool om deze doelstellingen concreet op te volgen.

De projectbeschrijving is onderbouwd met een grondige marktanalyse. Hoe ziet het toekomstige werkgebied eruit? Wie is vragende partij voor het product of dienst die zal aangeboden worden? Wie zijn de andere aanbieders op de markt? Vervolgens is het noodzakelijk om de juiste value proposition te kennen: wie zijn de toekomstige eindklanten en welke toegevoegde waarde biedt het product of dienst voor deze eindklanten? In het marketingplan staan de karakteristieken van het product of dienst gedetailleerd omschreven alsmede de gehanteerde prijsstrategie om het op de markt te zetten. Dit alles gebeurt vanuit een bepaalde locatie en met een doelbewuste promotiestrategie.

Het financieel plan geeft een antwoord op de vragen naar de noodzakelijke investeringen, de te verwachten opbrengsten, de voorziene vaste en de variabele kosten. De prognose van het financieel resultaat over de volgende drie tot vijf jaar laat toe om een financierings- en liquiditeitsplan op te stellen.

Tot slot is er de organisatiestructuur die aangeeft welke positie het project inneemt binnen het ruimere organisatiekader en welke rollen en verantwoordelijkheden toegewezen worden om het project te leiden en uit te voeren.